Kontakt os

Dansk Vandingsteknik

Telefon

+45 46497763

E-mail

bogholderi@dvt-dk.dk

Adresse

Pilebækvej 7
4632 Bjæverskov
Danmark

Tilbage til produkter

Vækstreguleringsmidler

Bonzi

Varenummer

N/A
Kategori:

Beskrivelse

Bonzi er et systemisk middel til vækstregulering af potteplanter. Bonzi optages i planten gennem stængel og blade samt rødder. Midlet reducerer internodielængden og plantehøjden, samt nedsætter planternes naturlige topskudsdominans. Man kan derfor forvente kraftigere forgrening, således at potteplanterne fremstår mere kompakte og robuste med mere mørkegrønne blade. Afhængig af behandlingstidspunktet og planteart påvirkes planternes vegetative vækst, så større knopsætning kan forventes.
Midlet er forenelig med biologisk bekæmpelse med Guldøjelarver: Chrysoperla carnea, Løbebiller: Poecilus cupreus, Snyltehveps: Trichogramma carcoeciae, Rovmideprotonymfer: Typhlodromus pyri. Forenelighed med anvendelsen af de øvrige nyttedyr er ukendt.

Etiket

Sikkerhedsdatablad

Ved køb af planteværnsmiddler kræves pr. 01/07/20 at din virksomhed har et gyldigt sprøjtecertifikat tilknyttet MAB.

Kontakt os