Kontakt os

Dansk Vandingsteknik

Telefon

+45 46497763

E-mail

bogholderi@dvt-dk.dk

Adresse

Pilebækvej 7
4632 Bjæverskov
Danmark

Tilbage til produkter

Biologisk Bekæmpelse

DiPel DF

Varenummer

N/A
Kategori:

Beskrivelse

Dipel DF er godkendt til bekæmpelse af larver af sommerfuglearter som f.eks. kålmøl, viklere, knoporme, ugler etc. (Lepidoptera arter) i grøntsager og prydplanter i væksthus og på friland.

Dipel er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugs-produktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

DiPel DF indeholder en bakterie, som virker mod larver, der indtager behandlede plantedele. Bakterierne ødelægger larvernes tarmkanal, og de standser fødeoptagelsen og dør 24 til 72 timer senere. Effekten af DiPel DF er bedst på unge stadier af larverne og svarer til den man opnår fra konventionelle insekticider, når midlet bruges ifølge anvisningerne.

Dipel anvendes meget på friland (f.eks. kål og salat) samt i væksthus mod larver af sommerfugle, møl og ugler.

DiPel DF har ingen kendte virkninger på udviklingen af populationer af naturlige rovdyr og nytteinsekter i programmer med integreret plantebeskyttelse. DiPel DF er bionedbrydeligt.

Se etiketten her

Kontakt os