Kontakt os

Dansk Vandingsteknik

Telefon

+45 46497763

E-mail

bogholderi@dvt-dk.dk

Adresse

Pilebækvej 7
4632 Bjæverskov
Danmark

Tilbage til produkter

Insektmidler

Mospilan SG

Varenummer

N/A
Kategori:

Beskrivelse

Anvendes til insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, salat, kartofler og prydplanter udendørs samt til salat og prydplanter indendørs.

Mospilan er et insektmiddel mod bl. a. bladlus i frugtavl, salat og kartofler samt mod bladlus og hvide fluer på prydplanter. Der er dog også virkning mod andre typer insekter.

Mospilan er systemisk og optages hurtigt af behandlede plantedele og føres mod vækstpunkterne, hvor f. eks. bladlus typisk sid- der. Midlet virker både som kontakt- og mavegift, og der er normalt virkning på både æg, larver og voks- ne. Det aktive stof, acetamiprid, tilhører gruppen neonicotinoider og påvirker skadeinsekternes cen- tralnervesystem.

Etikette

Sikkerhedsdatablad

Ved køb af planteværnsmiddler kræves pr. 01/07/20 at din virksomhed har et gyldigt sprøjtecertifikat tilknyttet MAB.

Kontakt os